De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’

Kinderen kopiëren het drinkgedrag van hun ouders


De campagne ‘Zien drinken, doet drinken’, die op 1 november a.s. start, wil ouders ervan bewust
maken dat het beter is geen alcohol te drinken waar hun kinderen bij zijn.
In de Alcohol-actieweek 2021, de eerste week van november, dus vanaf a.s. maandag, staat de
oproep aan ouders centraal om na te denken over het effect van het drinken van alcohol waar
kinderen bij zijn.
Onderzoek leert dat als ouders het normaal vinden alcohol te drinken waar hun kinderen bij
zijn, de kans groter is dat kinderen op te jonge leeftijd zelf gaan drinken.
De Alcohol-actieweek wordt georganiseerd door de Alliantie Alcoholbeleid Nederland (AAN) in
samenwerking met gemeenten, regionale GGD-en en instellingen voor Verslavingszorg.
De oproep aan ouders wordt overgebracht via campagne-filmpjes op sociale media en
regionale media maar ook via Webinars voor ouders. De campagne wordt gefinancierd door het
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Alle campagnematerialen zijn te zien op de website www.ziendrinkendoetdrinken.nl

Lees hier het hele artikel…