XTC reguleren in Nederland?

XTC reguleren in Nederland?

In Nederland wordt jaarlijks 16 miljard uit drugs- en fraude-opbrengsten witgewassen. Nederland is
de grootste drugsproducent van Europa en het overgrote deel van de xtc-pillen voor de USA worden
in Brabant gemaakt. De enorme hoeveelheden drugs die Nederland binnenkomen en verlaten, hebben
een parallelle economie gecreëerd die de hele Nederlandse samenleving doordringt. “Ik noem
Nederland een narcostaat omdat de drugs zoveel geld in de legale economie pompen dat die het
overneemt. Het ondermijnt de democratie maar ook de economie”, zegt Jan Struijs, voorzitter van de
Nederlandse politiebond in een interview met de Zweedse televisie.

Nu wil de overheid, na de regulering van hasj, hennep en marihuana, ook de XTC reguleren, ander
woord voor legaliseren. De ‘coffeeshops’ zijn al jaren het paradepaardje van de Nederlandse regering
en de Trimbos [het instituut om dit te implementeren]. Het Trimbos adviseert en begeleid o.a. de
coffeeshops-houders met het onzalige gedoogbeleid. Tegelijkertijd overtuigen ze de bevolking, dat dit
gedoogbeleid, dus het toelaten van de verkoop van drugs en het gebruik daarvan de beste oplossing is
voor Nederland. Ondertussen is het drugsbeleid in Nederland een lachertje en de drugscriminelen
zitten nu bovengronds. In de eerste instantie had de regering gedacht dat ze met het ‘harm reductie’
beleid beter zicht zou hebben om het drugprobleem in banen te leiden. Niets is minder waar.
“De drugseconomie concurreert met de officiële economie. Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot hogere
huizenprijzen, de overname van legale bedrijven door criminelen en het witwassen van geld op grote
schaal”, zegt Jan Struijs. De ongelijke concurrentiestrijd doen bedrijven de das om. De grenzen tussen
boven- en onderwereld worden steeds vager. Een ander gevolg is dat steeds meer mensen bedreigd,
onder druk gezet of uitgebuit worden door criminelen, waaronder lokale politici, bedrijfseigenaren,
jongeren, ambtenaren, journalisten en advocaten. We zien dat kinderen, uit sociaal zwakke milieus -de
zogenaamde kwetsbare jongeren- vanaf negen en tien jaar oud, al op de uitkijk staan of als koerier
worden ingezet. Het Regeerakkoord 2022 heeft een aparte alinea voor steun aan kwetsbare jongeren,
maar een en andere lijkt dweilen met de kranen open door het Gedoogbeleid drugs.
Omkoping, afpersing, belangenverstrengeling en corruptie, zijn allemaal kenmerken die niet alleen in
Nederland het kenmerk dragen van een liberaal ‘drugsbeleid’. We zien dit ook in andere landen
zoals in USA. Marihuanacriminelen overtreden al tientallen jaren de wet. Corruptie en het
corrumperen van anderen behoren tot hun vak, zegt Carla Lowe, voorzitter van AALM in
USA. In de Californische “gelegaliseerde” cannabis industrie zien we dat dat drugsbeleid niets te
maken heeft met de wil, om kinderen in een drugsvrije omgeving op te laten groeien en het
drugsgebruik in te dammen. Je zou zeggen dat de politici nu wel hun lesje geleerd hebben, maar nee
hoor.

Na het invoeren van het gedoogbeleid in 1976, wilde de Nederlandse Overheid in het Regeerakkoord
2022 de volgende stap nemen. Namelijk onderzoek naar het reguleren van de XTC voor medisch
gebruik, niet alleen in Nederland maar in de gehele EU. Dit was besloten toen de regering van Rutte4
aantrad in januari 2022. Dit vermeldden we in ons artikel eerder dit jaar, ‘Ouders in Nederland zijn
het zat na 46 jaar gedogen”. Toen vroegen wij ons af hoe de overheid te werk zal gaan.
Tussen 15 juli en 29 september 2022 werd als test, een pop-up ‘museum’ geopend, in Utrecht, in
samenwerking met het Poppi drugsmuseum, zusterorganisatie van stichting Mainline, in Amsterdam.
Vroeger bekend als de Junkie bond om de belangen van druggebruikers zeker te stellen. Mainline is
anno 2022 een stevig gefinancïeerde Nederlandse organisatie. Nederlandse Nationale Postcodeloterij
heeft een bijdrage van 500.000 euro toegekend voor 2022-2023. Mainline werkt om nieuwe trends in
de drugscene bespreekbaar te maken. Zij werken voor de verslaafden op alle gebied en voor de ´harm
reductie´ politiek niet alleen in Nederland maar ook internationaal. In de etalage van het pop-up
museum hingen de XTC pillen in de etalage met de leuzen’’ voel je goed, voel je strak’’. Verder
waren de ‘harm reduction’ leuzen over hoe schadelijk XTC is en tegelijkertijd in hoeverre jij, de

bezoeker, XTC wil kopen en gebruiken. Zij wilden hiermee testen of er vraag is om XTC te reguleren,
wat het neer komt op legalisering. Aan de hand van de verschillende XTC-verkooppunten zoals, de
XTC-speciaalzaak (winkel), een apotheek (medisch). In de kelder was een club
(uitgaansgelegenheid).
Wij kochten on-line kaartjes, a 10 euro, voor een rondleiding maar aangekomen bleek dat er geen
rondleiding was. Het entreegeld was bedoeld voor gemaakte kosten, personeel en pandhuur. Bij de
ontvangst kregen we een uitleg over het doel en registratie en een code, om de tablets te openen. In de
ruimtes werden vragen gesteld. Bijvoorbeeld, moet er een leeftijdsgrens worden ingesteld? Hoeveel
pillen mag je dan kopen? Hoe zit het met de marketing? Wat zijn de gezondheid risico’s? Zie je straks
overal reclame over XTC? Vragen over gebruik van XTC, bevattende MDMA en de kennis van de
risico’s. Na afloop wordt de ingevulde vragenlijst opgeslagen. De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport [VWS], Ernst Kuipers, blijkt dit project enkele dagen voor ons te hebben bezocht.
Zijn partij, D66, probeert sinds jaar en dag cannabis en andere drugs te legaliseren, nu ligt dus ook de
focus op XTC.

Wetenschappelijk onderzoek?
Alhoewel onbenoemd tijdens ons bezoek, blijken de vragen te zijn ontwikkeld door een team van
Bachelor studenten  Informatica , aan de Universiteit van Utrecht, als onderdeel van het vak  Software-
en Gameprojecten . Utrechtse onderzoekers en studenten werkten samen, in opdracht van het
drugsmuseum Poppi. Wie dit betaalde, wordt niet duidelijk. Het ontwerp en uitvoering was een
software/game animatie hoe je XTC kan kopen. Dat was na enig zoeken te vinden op de site van het
departement informatica van de Universiteit in Utrecht. Het had alles te doen met drugsregulering en
niets met de preventie noch met de risico’s van XTC. Het spel simuleert hoe de legale verkoop van
XTC in de drie verschillende bovengenoemde scenario’s: een apotheek, een smartshop en een
nachtclub, eruit kan zien.
De betrokken onderzoekers werken bij de Faculteiten, Bètawetenschappen Diergeneeskunde,
Geesteswetenschappen, het Utrecht Game Centre en Recht, Economie, Bestuur en Organisatie van de
afdeling Criminologie van de Universiteit Utrecht. De onderzoekers staan niet zelf in de winkel maar
zullen de verzamelde data – via de game en gesprekken – verzamelen en analyseren. De uitkomsten
laten zien in welke setting en onder welke voorwaarden de deelnemers bereid zouden zijn om XTC te
kopen als dat ‘legaal’ zou zijn. Dit moet dan als basis liggen voor een EU-regulering, van deze zeer
schadelijk drug, XTC. Het is duidelijk dat de ’wetenschap’ hier een doorslaggevende rol kan maken,
wat een schijn van legitimatie oplevert, waar de regering zich achter kan verschuilen.
Dit publieksexperiment, over een zo schadelijke drug als XTC, kan niet als een serieus
wetenschappelijk onderzoek gelden, maar meer als een onsmakelijke grap. Nog los van het feit van de
vraag of de Universiteit Utrecht niet onder valse voorwenselen bij dit project betrokken is. Moet dit
beperkte onderzoek serieus dienen als wetenschappelijke onderbouwing? En kan dit videospelletje,
hoe en waar je drugs kan kopen, ten grondslag liggen om in de EU te kunnen presenteren?
Wij zijn van mening dat als na cannabis, nu XTC aan de beurt is en in de rij van harm reductie valt,
‘’het hek van de dam is’’, heroïne, cocaïne, eenzelfde traject zullen volgen.
Het is na 46 jaar gedogen van drugs in Nederland duidelijk dat het gevolg van het gedoogbeleid
desastreus is. Het Nederlandse liberale drugsbeleid is mislukt. Ons voorstel aan de regering is om het
roer om te gooien en een restrictief drugsbeleid te gaan invoeren. Hiervoor moeten financiële
middelen beschikbaar worden gesteld. Een restrictief drugsbeleid is een humaan drugsbeleid en goed
voor zijn bevolking. XTC reguleren is een slecht plan.

Alfred Lagerweij, Moedige Moeders Nederland,
Renée Besseling OVOM, One Voice, One Message
24 September 2022