Petitie

Drugs vernietigen onze jeugd. STOP DRUGS

Manifest Geen staatswiet

Belangrijkste argument van het gedoogbeleid was dat door deskundigen keihard werd gesteld: "dat softdrugsgebruik nooit zou leiden tot hard drugsgebruik". Dat punt bleek snel volledig onjuist. Als Moedige Moeders ervaren wij aan den lijve de resultaten van het gedoogbeleid. Anno 2016 is sprake van zorgelijk hoog drugs (XTC)- gebruik onder jongeren en studenten. Jongeren vanaf 12 jaar blijken al gevoelig te zijn voor tabak, alcohol en drugs en worden daarin geassisteerd door de straathandel.
Voor de zwaar cocaïne- en heroïneverslaafden is het bijna altijd begonnen met die onschuldige joint.
De commissie-Schneiders pleit sinds geruime tijd voor een cannabiswet met strikte regels voor verkoop en productie van wiet, omdat het huidige gedoogbeleid een effectieve aanpak van de drugscriminaliteit in de weg staat. In de bestaande situatie mag je wel cannabis verkopen (de ‘voordeur'), maar niet telen en aanvoeren (de ‘achterdeur'). Moedige Moeders hebben ruim 12 jaar ervaring met de problemen rond het druggebruik van hun kinderen en van jongeren in het algemeen. Deze jongeren veroorzaken veelal zware problematiek in vele gezinnen.
Moedige Moeders zijn van mening dat drugsregulering, óók van staatswiet, ondoordacht en misleidend is.
Er is nu al grote schade in veel gezinnen door het gebruik van drugs door jongeren en kwetsbaren. Schrikbarend veel ouders, familieleden en anderen in hun omgeving hebben te kampen met de zeer pijnlijke problemen rondom de verslaving van hun dierbare. Moedige Moeders pleiten ervoor de verkoop van staatswiet niet toe te staan en het huidige gedoogbeleid te stoppen zodat de coffee- en smartshops worden gesloten.

 1. De overheid moet stoppen met het vrijgeven van drugs.
  Ouders of opvoeders kunnen niet uitleggen dat wiet slecht voor hen is als de overheid het zelf gaat telen.
  a. Het reguleren van drugs stimuleert het roken waardoor verslaving toeneemt.
  b. De ontwrichting in gezinnen zal fors toenemen.
  c. Het aantal onbehandelbare cliënten in de GGZ en in gevangenissen zal beduidend meer worden.

 2. Stop het gebruik van staatswiet als springplank naar harddrugs
  De geteelde wiet met een lager, minder schadelijk geacht THC-gehalte is na regulering verkrijgbaar bij de door de staat goedgekeurde coffeeshop.
  Voor de real stuff gaat de gebruiker naar de 'speciaalzaak', dat is via internet of de straathandel. Risico’s zullen op de koop toe genomen worden en er ontstaat een dubbel circuit.

 3. Voorkom de snelgroeiende markt in harddrugs.
  Het illegale circuit is een snelgroeiende markt. Er worden allerlei harddrugs gebruikt zoals XTC, GHB, speed, MDMA en cocaïne. Na invoering van staatswiet zal deze markt fors groeien.
  Ook de cannabissector doet deze voorspelling. Namens 232 coffeeshops zegt Myranda Bruin: 'Wanneer consumenten het idee hebben dat coffeeshops alleen nog staatswiet verkopen, zullen zij massaal hun toevlucht zoeken tot de illegale markt'.

 4. Voorkom toename van drugscriminaliteit.
  Legalisering van drugs in Nederland zal de criminaliteit eromheen niet oplossen, criminelen blijven illegaal kweken voor de export. Dat blijkt uit onderzoek van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum (WODC).
  80 % van de Nederlandse cannabis gaat naar het buitenland. Dat is jaarlijks tussen de 231 en 573 ton die geëxporteerd wordt middels drugscriminaliteit.
  Door het illegaal storten van drugsafval wordt het milieu belast en zijn de kosten voor het opruimen daarvan hoog.

 5. Voorkom de toename van zorgkosten.
  Door toename van drugsgebruik vanuit het illegale circuit zullen ook de zorgkosten stijgen. Ook de maatschappelijke kosten zijn niet mis als gevolg van de druk op de gezondheidszorg en een hoger ziekteverzuim bij rokers.

 6. Moedige Moeders willen voorkomen dat wij in Nederland leven in een maatschappij:

a. waarin de overheid drugs reguleert (legaliseert) en daarmee:

 • het roken stimuleert en verslaving negeert als een van de hoofdoorzaken van ontwrichting in gezinnen en echtscheiding.
 • negeert dat drugsgebruik de oorzaak is van duizenden onbehandelbare mensen in GGZ-instellingen en in gevangenissen.
  b. waarin de overheid de naar schatting in 2016 al 100.000 verslaafde - en gedragsgestoorde jongeren in de leeftijd van 13-21 jaar van drugs voorziet.
  c. waarin de overheid 450.000 cannabisgebruikers zegt te willen beschermen.
  d. waarin de overheid met eigen drugs, de concurrentie aangaat met de georganiseerde drugscriminaliteit.
  e. waarin de overheid tegen eigen wetgeving en tegen ondertekende Internationale Verdragen ingaat en zelf drugsdealer wordt.

Tenslotte:
Moedige Moeders verzoekt de regering en met name de ministeries van VWS en het ministerie van Veiligheid en Justitie, zo snel mogelijk gezamenlijk regelen dat coffeeshops worden gesloten en de discussie over staatswiet wordt stopgezet.
Daarbij mogen belangen van organisaties en politieke partijen niet zwaarder wegen dan het belang van kwetsbare jongeren en hun ouders.

%%je handtekening%%

659 handtekeningen = 13% van doel
0
5,000

Deel deze petitie met vrienden: