Persbericht naar aanleiding gesprek met Manifest Joint Regulation

Er is gesproken met  het bestuur( de opstellers) van het Manifest Joint Regulation, op hun uitnodiging, naar aanleiding van eerdere schriftelijke briefwisseling.

Zie het bericht, dat naar de pers is gezonden, in de hoop dat hieruit een bredere discussie ontstaat waaruit meer begrip ontstaat voor het MM standpunt.