Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Door: Men’s Health

Hoe lang blijven drugs in je lichaam? De duidelijk merkbare effecten van drugs (wanneer ze beginnen en eindigen na het innemen ervan) ken je misschien wel. Maar wist jij dat drugs na het gebruik ervan nog lange tijd in je lichaam blijven?

Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Business Insider heeft recentelijk een lijstje vrijgegeven met hoe lang drugs in je lichaam blijven en er staat behoorlijk interessante informatie in. Wist je bijvoorbeeld dat heel veel drugs voor 90 (!) dagen in je haarvezels blijven zitten na inname? Dat is best wel eng als je er over nadenkt. De resten van LSD blijven *maar* voor 3 dagen vindbaar in je haar, voor een één of andere onverklaarbare reden.

In het artikel kan je in detail zien hoe lang sommige substanties in je bloed, urine en in je haarvezels blijven. Wij hebben er even een samenvatting van gemaakt voor je zodat je antwoord hebt op de vraag: ‘Hoe lang blijven drugs in je lichaam?’. Dus hier een lijstje met hoe lang alcohol, wiet, cocaïne, MDMA en andere drugs vindbaar blijven in je bloed en urine.

Lees hier het hele artikel…

Toleratie

Wat is tolerantie nou eigenlijk en waarom is het misschien het belangrijkste fenomeen dat je in je herstel goed moet begrijpen.

Tolerantie is het vermogen een chemische stof te kunnen verdragen en daarmee samenhangend het verschijnsel dat iemand steeds grotere hoeveelheden van een stof nodig heeft om hetzelfde gewenste resultaat te bereiken. De weerstand tegen het effect van een stof is cruciaal bij medicijngebruik en drug-verslavingen.

Bij een verslaving treedt tolerantie op als een persoon minder voelt of niet het gewenste resultaat bereikt bij dezelfde hoeveelheid van een verslavend middel als voorheen, en dus steeds meer moet gebruiken om dezelfde kick te krijgen. Dit komt doordat de hersenen bij een verslaving al compensatiegedrag gaan vertonen, voordat het middel genomen is (1 is teveel >> nog meer compensatie >> 1000 niet genoeg). Een drugsgebruiker neemt zijn dosis vaak in dezelfde omgeving, en doordat de hersenen deze omgeving herkennen, aan bijvoorbeeld de geur of gewoon door deze te zien, verwachten ze de dosis al en gaan antistoffen produceren. De hersenen zijn als het ware geconditioneerd op deze omgeving. Deze antistoffen compenseren de werking van de gebruikelijke dosis, en hierdoor heeft de verslaafde meer nodig. Tegelijkertijd voelt de persoon zich op zo’n moment opeens minder prettig zonder dat hij/zij daar een verklaring voor heeft. People, places, things and time of day!!!

Overdosis door tolerantie

Als een notoire gebruiker zijn vaste dosis op een andere plek dan normaal neemt, bestaat de kans dat hij/zij overlijdt aan een ovverdosis. Dit komt doordat het lichaam op de normale plek geconditioneerd is en compensatoire mechanismen opstart die een werking hebben die haaks staat op de werking van de drugs wanneer het de normale ‘gebruiksplek’ herkent, volgens het systeem van tolerantie zoals hierboven omschreven. Zo zal de adem verdiepen van de heroïne gebruiker tijdens het betreden van zijn gebruiksruimte en zal de temperatuur van de alcoholist enigszins stijgen als hij ‘zijn bar’ binnenkomt. Wanneer het lichaam deze reacties niet heeft omdat het gebruik van het middel op een abnormale plek gebeurt, dan komt de dosis die voorheen normaal was om een kick te krijgen, veel harder aan en kan de gebruiker aan een overdosis komen te overlijden.

Tolerantie risico na abstinentie

De tolerantie voor een bepaalde stof neemt af door te stoppen met het gebruik ervan. Maar de ‘honger’ in het genotcentrum (en daarmee dus de maximaal gevoelde ‘trek’) blijft vaak jaren gelijk. Die trek in een bepaalde hoeveelheid stof kon zich ook zo ontwikkelen omdat er toen nog een hogere tolerantie was. Als dus na een abstinentie (waardoor de tolerantie verminderde) na verloop van tijd het gebruik van het middel weer wordt opgestart op basis van de trek die iemand voelt, dan loopt iemand daardoor een behoorlijk risico om zichzelf een overdosis te geven. Bijvoorbeeld na een periode van detentie is dood door overdosis veelvoorkomend en niet verklaarbaar door suïcidale gedachten. Een aantal mensen overlijdt door een alcoholvergiftiging, een paar maanden of een jaar na detoxificatie, wederom niet verklaarbaar door depressieve gevoelens maar zeer waarschijnlijk omdat zij een hoeveelheid drank innamen die gebaseerd was op de trek en niet op het effect.

Moedige Moeders tegen proef met legale wietteelt

Moedige Moeders-voorzitter Ans van Zeeland uit Haps. © Ed van Alem

Moedige Moeders tegen proef met legale wietteelt

HAPS/ DEN HAAG – Stichting Moedige Moeders Nederland ziet niks in de proef van het nieuwe kabinet om onder voorwaarden wietteelt toe te staan.

De stichting, onder aanvoering van voorzitter Ans van Zeeland uit Haps, vindt het reguleren van drugs ‘ondoordacht en misleidend’. Als het aan de nieuwe bewindsploeg van premier Rutte ligt, komen er de komende jaren hennepplantages onder staatstoezicht, waarvan enkele proefgemeenten wiet mogen afnemen. Dit is een compromis van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie; voor- en tegenstanders van het volledig vrijgeven van softdrugs.. . . . . . . . . . . . .

Slechte voorbeeld

Een slecht voorbeeld, aldus Moedige Moeders. Want er zijn nu al veel kwetsbare jongeren met drugsproblemen. Dat worden er zo alleen maar meer.
De stichting pleit er in Den Haag juist voor een eind te maken aan het gedoogbeleid rond drugs. Coffeeshops moeten gesloten worden. De straathandel en daarmee ook de drugscriminaliteit floreren volgens deze stichting juist door coffeeshops.

Volgens de landelijke organisatie is ‘drugs reguleren’ een ander woord voor ‘legaliseren’. Zo wordt het roken van tabak alleen maar gestimuleerd. Dat laatste staat volgens de stichting ‘haaks op het scherp willen tegengaan ervan door diezelfde overheid’.

Afdeling Land van Cuijk

Van Zeeland, CDA-raadslid in Cuijk, pleit daarnaast voor een regionale Moedige Moeders-afdeling in het Land van Cuijk, waar volgens haar drugsgebruik onder jongeren onderschat wordt. Ze maakt zich ernstig zorgen over het toenemende drugsgebruik onder jongeren in het Land van Cuijk.

Moedige Moeders ontstond in 2004 in Volendam en veranderde in 2012 in een stichting met verschillende afdelingen. De initiatiefnemers willen niet langer meer lijdzaam toezien hoe overmatig drugsgebruik jonge levens verwoest.

Jim Geduld Interventies GGZ

Geduld Interventies GGZ biedt direct hulp bij verslaving

Wij geloven dat verslaving een ziekte is, een chronische- , progressieve- aandoening van de hersenen, die met succes kan worden behandeld. Drugsverslaving komt voor in alle lagen van de bevolking. Uit eigen ervaring en de ruim 40 jaar ervaring van onze Engelse collega’s van onze kliniek Broadway Lodge weten wij dat lange termijn herstel zeker haalbaar is.

Een verslaving kan erfelijk zijn, maar kan ook ontstaan onder druk van de omgeving of door bepaalde gebeurtenissen. Er zijn veel verschillende soorten van verslaving.

Geduld Interventies biedt hulp bij verslaving. Wij staan voor een persoonlijke en effectieve aanpak van begin tot eind waarbij ook de direct betrokkenen, de familie, de juiste begeleiding krijgt welke vaak broodnodig is om al die oude ingewortelde patronen te doorbreken en duurzaamheid van herstel een serieuze kans te geven.

Onze behandelingen in onze kliniek Broadway Lodge in Engeland zijn heel intensief, persoonlijk en daardoor zeer effectief. Het terugval percentage is laag. De zorgverzekering vergoedt onze behandelingen

Ben je zelf verslaafd of ben je familie/naasten van een verslaafde? Zet vandaag nog de 1e stap naar een nieuw leven! Neem contact op of voor advies of meld je aan. Er zijn géén wachttijden voor opname in onze kliniek.

— Naar de site —

YES WE CAN CLINICS

YES WE CAN CLINICS

Yes We Can Clinics in het kort
Yes We Can Clinics behandelt jaarlijks 600 jongeren (120 bedden) van 13 t/m 23 jaar met
complexe gedragsstoornissen, verslavingen en gedragsproblemen. Veel van de jongeren (fellows)
die wij behandelen zijn op andere plekken in de zorg volledig vastgelopen. Voor veel jongeren en
hun ouders en verzorgers zijn we het keerpunt in hun leven door onze onderscheidende aanpak:

• Sfeer: bij Yes We Can Clinics staan onvoorwaardelijke warmte en veiligheid en op het juiste moment confrontatie centraal. Veel jongeren hebben dezelfde problemen en veel medewerkers
hebben die gehad. Dat zorgt voor veel herkenning. Door de groepsdynamiek ontstaat bij de fellows de wil en de kracht om echt te veranderen.

• Team: Yes We Can Clinics werkt met multidisciplinaire teams. Zorgspecialisten werken samen met ervaringsdeskundigen en jongerencoaches. In totaal werken 175 medewerkers voor en met de fellows.

• Programma: wij hebben een intensief 24/7 programma van 10 weken + 10 weken nazorg dat jongeren samen met 60 andere fellows doorlopen. Ze leren om samen te erkennen dat ze problemen hebben, om hulp te vragen en de problemen aan te pakken. Ook is er een intensief programma voor ouders en verzorgers en volop aandacht voor broers en zussen.
De behandeling van Yes We Can Clinics is voor veel van de jongeren succesvol. Tweederde van onze ‘fellows’ heeft ‘na Yes We Can’ geen specialistische zorg meer nodig.

Lees meer…