Ontstaan van de MM(NL)

Moedige Moeders Nederland (MMNL)

taart_oprichting

De Moedige Moeders organisaties begonnen in 2004, in Volendam. Op grond van grote onvrede met de bestaande verslavingspreventie en de verslavings behandel praktijken[reguliere- en justitiele verslavingszorg]. Aanvankelijk werden de Moedige Moeders niet serieus genomen door de GGZ-instellingen. Op grond van overleg met de landelijke politiek in 2011, startte de stichting Moedige Moeders Nederland in februari 2012. Zij is als Algemeen Nut Beogende Instelling ANBI geregistreerd.

oprichting

Wij, de “Moedige Moeders maar ook Vaders en partners uit Nederland, zijn allen ervaringsdeskundigen. In onze gezinnen is een kind en of familielid (ex)verslaafd of gebruikt(e) heel veel alcohol en/of drugs. Wij willen betrokken zijn als familie om het gebruik van verslavende middelen in Nederland en daarbuiten drastisch terug te dringen. We willen niet langer lijdzaam toe zien, maar aan de slag gaan om het overmatige gebruik, met risico op verslaving, onder de jeugd van Nederland en omgeving aan te pakken op iedere mogelijke manier.

Oorsprong

Een aantal jaren geleden besloot een Volendamse moeder dat ze niet langer machteloos wilde blijven toekijken hoe haar verslaafde zoon zijn leven en dat van zijn omgeving door drugs aan het vernielen was. Ze zag hetzelfde bij anderen gebeuren, maar tot dan toe was erover praten een taboe.

Toen besloot een aantal Volendamse vrouwen het taboe te doorbreken en erover te praten. Daarom kozen ze bij het begin van de actie voor de term ‘Moedige Moeders’.Ze wilden dat de problematiek bespreekbaar werd, de ouders elkaar kunnen steunen en dat er samen onderzocht kan worden welke aanpak om drugsverslaving tegen te gaan het beste is. Ze wilden niet afhankelijk worden van wat overheid en professionele organisaties deden. Publiciteit over het initiatief vond weerklank en navolging in andere gemeenschappen. Inmiddels zijn er in tal van gemeenten ‘Moedige Moeders’ actief en heeft er een bundeling plaatsgevonden door de oprichting van ‘Moedige Moeders Nederland’. Uit andere landen van de Europese Gemeenschap is er belangstelling voor de aanpak waarbij de omgeving van een verslaafde actief wordt gemaakt.