Is gebrek aan zelfliefde afhankelijkheid?

Afhankelijkheid een keuze?

Rondom een 1 persoon met een verslaving staat een cirkel van mensen, die evenzo lijden onder het probleem van hun dierbare. Want met recht stellen wij dat ook de afhankelijkheid van die cirkel van mensen, juist de verslaving mede in stand houdt!Juist door gebrek aan zelfliefde, ontstaat er een afhankelijkheid en dit geldt net zo goed voor degene met de verslaving als de betrokkenen rondom!!

Op 22 april vindt dit unieke seminar plaats met een keur aan gastsprekers en workshops, waarin bovenstaande punten aan bod komen! En waarbij wij een aanzet doen om een samenwerking tussen alle partijen te starten en de cirkel te doorbreken! Niet de cirkel van betrokkenen, maar juist die afhankelijkheid, waar nog vaak een taboe op heerst!

Klik hier voor meer informatie…

Meld u aan via: : http://www.ik-fullness.nl/seminarafhankelijkheid/