Gedoogbeleid stoppen!

Doordat de overheid drugs gedoogd, is voor een flink aantal jongeren en hun ouders legitimatie dat drugs geen risico van de gezondheid vormen. De overheid vindt het goed, dus lijkt de overheid jongeren een vrijbrief te geven voor het drugsgebruik

Artikel in de Telegraaf van ma 20 okt 2014

Gedogen is een teken van zwakte. Dat is kort gezegd de mening van de meerderheid van de deelnemers
Twee principiële wiettelers hebben deze week van de rechter geen straf gekregen voor het hebben van een hennepplantage omdat dit zou vallen onder het Nederlandse gedoogbeleid. U noemt dat allerminst logisch.„Belachelijk. Iets is strafbaar of iets is niet strafbaar.” Een andere respondent zegt: „Er wordt met twee maten gemeten. Niemand snapt iets van het gedoogbeleid. Weg ermee.” „Belachelijk dat dit kan bestaan.
Ik moet me aan de wet houden, maar als het over drugs gaat kan ineens van alles.” Nog een reactie: „Het slaat allemaal nergens op. We doen al het mogelijke om jongeren af te houden van het roken en drinken, maar aan de andere kant wordt er alles aan gedaan om drugs vrij toegankelijk te krijgen. Een rare wereld.
Als er veel door rood licht gereden gaat worden, gaan we dat dan ook gedogen?” Willekeur In de loop der tijd zijn al diverse wiettelers wel degelijk veroordeeld en bestraft. Volgens 82 procent van de deelnemers betekent dit dat er sprake is van willekeur binnen het Nederlands rechtssysteem. Precies de helft van de respondenten vindt dat de betrokken rechter in Groningen zich met deze uitspraak te veel inlaat met politiek beleid. Veertig procent vindt dit niet. Het Openbaar Ministerie heeft inmiddels laten weten in beroep te gaan tegen de uitspraak. Over de vraag of dit tot een ander oordeel van de rechter zal leiden zijn de meningen vrijwel gelijkelijk verdeeld: 34 procent wel en 38 procent niet. De rest van de deelnemers zegt hierover geen mening te hebben. Een derde van de deelnemers vindt overigens dat het verbouwen, verkopen en gebruiken van softdrugs gewoon vrijgegeven zou moeten worden. „Snel alles legaliseren”, zeggen diverse stemmers. „Iedereen moet zelf weten of hij wil gebruiken. Daar moet de politiek zich niet mee bemoeien.” Bijkomend voordeel is dat de overheid dan inkomsten uit accijns kan genereren. Van de deelnemers vindt 63 procent dat een uitstekend idee. Psychiatrie Anderen waarschuwen echter voor de gevaren. „Het gebruik van softdrugs is niet alleen verslavend maar ook heel slecht voor de hersenen. Vooral bij jongeren.” Iemand voegt daaraan toe: „Ga maar eens een kijkje nemen in de psychiatrie. Daar zul je heel wat jonge mensen tegenkomen die daar beland zijn ten gevolge van het gebruik van softdrugs. Kunstmatig „Het onderscheid tussen soft- en harddrugs is puur kunstmatig”, zegt een ander. „Softdrugs zijn gezien hun samenstelling allang niet meer soft maar zijn simpelweg harddrugs geworden.” Een respondent zegt ferm: „Alle drugs moeten de wereld uit. Het verziekt de maatschappij letterlijk en figuurlijk.”