Gesprek met PvdA tweede kamerlid mevr. Rebel

Regelmatig worden er diverse gesprekken gevoerd met partijen en politici.
De verslagen van deze gesprekken vindt u hier.