Doelen van de stichting

 Plaatje invoegen

 • Het realiseren van een landelijk dekkend netwerk om de slagvaardigheid van de moedige moeders organisaties in hun eigen werkgebied te vergroten
 • Het realiseren van onderlinge samenwerking tussen de moedige moeders organisatie waardoor bovenvermeld landelijk netwerk zal ontstaan
 • Op termijn te komen tot de realisering van een betere wetgeving op het gebied van de verslavingszorg en/of hulpverlening
 •  Goede samenwerking met de stichting Eurad (Europe Against Drugs)
 • De stichting beoogt het algemeen nut; heeft geen winstoogmerk;
 • De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door bevordering van ouder-initiatieven en betrokkenheid
 • De openstelling en uitwisseling van kennis en informatie tussen de moedige moeders
 • organisaties de organisatie van regionale en landelijke voorlichtingsactiviteiten
 • De instelling van een gemeenschappelijk orgaan dat op basis van een tevoren afgesproken mandaat uitvoering zal geven aan de landelijke samenwerking tussen de moedige moeders organisaties; gezamenlijke beïnvloeding van de bovenlokale politiek en het bestuurlijk overleg over het drugsbeleid, de verslavingszorg en aanverwante onderwerpen; door het bieden van zelfhulp door middel van lotgenotencontact
 • Door het organiseren van studiemogelijkheden, of stages binnen het bedrijfsleven, zodat ex-verslaafden een nieuw perspectiefvol sociaal netwerk kunnen opbouwen
 • Het organiseren van voorlichtingsbijeenkomsten voor scholieren, maar ook voor verslaafden en voor personen die in relatie staan tot een verslaafde, zoals partner, ouders, familieleden en vrienden

 

terug…