De kwaliteit van het leven staat drugsgebruik niet toe!

Gelukkig is er voor de nadelige gevolgen van roken en alcoholgebruik steeds meer aandacht van de overheid. Maar voor de gevolgen van het drugsgebruik is het onbegrijpelijk dat de overheid in Nederland dit stimuleert middels het gedoogbeleid en het toestaan van coffeeshops. Ondanks dat dit in strijd is met internationale verdragen.
Drugs gebruiken mag dus, gevolg is dat van de uitgaande jeugd 61% XTC gebruikt, 52% cannabis, 33% speed en 27% cocaïne. Inmiddels doet het zeer gevaarlijke GHB steeds meer zijn intrede, thans 11,5%.
Het stoppen van het gedoogbeleid zou dus in alle programma’s van de politieke partijen moeten staan, maar om stemmen te winnen is er bij verschillende partijen de roep om nog een stapje verder te gaan. Ze roepen om legaliseren en zelf produceren van drugs door de overheid, wat overigens volgens afspraken met de VN niet kan.

Veronderstel dat legaliseren en produceren toegestaan zou kunnen worden dan ontstaan er veel voordelen voor de criminelen handel.
De drugs van de overheid zou een lager THC gehalte krijgen, dus zijn de drugs van de criminelen met een hoger THC aantrekkelijker. Is de prijs van de drugs van de overheid hoger dan is hij niet aantrekkelijk. Is hij lager dan wordt het gebruik van drugs hoger. Maar de criminele handel zal daar wel een antwoord op hebben.

Wat de overheid en politiek vergeten dat het gebruik van drugs een groot gezondheidsrisico in houdt. De roep om reguleren van drugs stelt men expliciet; dat drugs geen risico vormen voor de volksgezondheid. Bovendien heeft men geen oog voor het feit dat vele na cannabis overstappen naar andere nog schadelijkere drugs.

Een verslaafde is een zieke en dient te worden geholpen, maar dan wel middels een behandeling welke gericht is het volledig afkicken. Nu zijn er in Nederland meer dan 220 instituten voor verslaafden welke meestal op commerciële basis werken en ten lasten zijn van de zorgkosten. Vele van deze instituten beperken zich alleen op het versterken van methadon en/of anderen middelen. Het zou beter zijn dat de GGZ instellingen het behandelen van verslaafden zouden verrichten omdat dan toezicht is op de behandelwijze.

Jacques Groffen.