De Alcoholvrije Puber – een praktische gids

Door Nico van der Lely[arts], Mireille De Visser[psycholoog] , Joke Ligterink[tekstschrijver]

Uitgevers Nieuw Amsterdam, Isbn 978 90 468 1591 5. 160 bladzijden.

De alcholvrije puber

Het boek is praktisch en bevat een aantal check-lists en tal van voorbeelden. Voor ouders, opvoeders, burgemeesters, de horeca, sportverenigingen, verkeersdeelnemers, mijzelf voorop die denken al veel over alcohol te weten, zijn er tal van nuttige wetenswaardigheden en voorbeelden, hoe mijzelf en mijn kind en (enkelvoud / meervoud) voor te lichten. Belangrijk is dat breed in de maatschappij bewustzijn ontstaat wat alcohol doet: it takes a village to raise a child; het hele dorp om kinderen op te voeden, Afrikaans spreekwoord.
Het boek is verdeeld in korte hoofdstukken, waarin ook een aantal bekende Nederlanders aan het woord komen. De boodschap is: minder drinken, tijdelijk niet of helemaal niet. Ook genoemd de invloed van drinkende ouders op hun kind. Het keurmerk Alcoholvrije School. Interessant is de verwijzing naar de 3 jaar durende studie door het Jonker Verweij-Instituut over alcohol- en druggebruik onder jongeren in 25 Europese jongeren, 2013 [pg 44-45 en Google !!], waarin het gezin als belangrijke beschermfactor is genoemd. Mij ook onbekend was het bestaan van de Landelijke Kamer van Verenigingen (LKvV), 47 studentenverenigingen die al zeker 15 jaar een alcoholverbod hebben voor eerstejaars studenten.
Van der Lely is bekend door het vragen van aandacht voor het comazuipen. Samen met Mireille de Visser is hij de oprichter van de Alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis, in Delft, tevens de oprichting van tal van alcoholpoli’s in Nederland en Vlaanderen. Gebruik van alcohol, nog steeds de meest gebruikte drug, die volop schade toebrengt.
In 2011 schreven Van der Lely, De Visser en Ligterink ‘Onze Kinderen en Alcohol’ over de pappen en nathoud cultuur. Dit boek was erg toegespitst op de wens tot verhoging van de leeftijd van 18 jaar voor alcohol, nu per 1.1.2014 formeel een feit.

Alfred Lagerweij
Maart 2014