MMNLCategory Archives

Deze berichten komen in de sitebar onder nieuws en worden getoond op de berichtenpagina.

Geen lijn in aanpak criminaliteit

Koninklijke erkenning voor Tiny Tol-Kes

Koninklijke erkenning voor Tiny Tol-Kes, gezicht van Moedige Moeders Volendam

(uit: Noordhollands Dagblad 27 april 2018)

Tiny Tol-Kes, het gezicht van stichting Moedige Moeders in Volendam, is donderdag 26 april 2018 benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Tiny Tol-Kes is mede-oprichter en voorzitter van Moedige Moeders Volendam en vice-voorzitter van de landelijke tak van de stichting, die drank- en drugsgebruik bespreekbaar maakt en tegen probeert te gaan en gezinsleden van gebruikers ondersteunt. ,,U heeft de ervaring uit uw eigen leven omgezet in steun voor anderen’’, zei burgemeester Sievers tijdens de uitreiking in het gemeentelijke vergadercentrum in Edam. ,,U besefte al in 1997 dat het probleem uit de taboesfeer gehaald moest worden.’’

De gedecoreerde was blij met de erkenning, maar voelde zich toch een beetje opgelaten. ,,Moedige Moeders is een team, we doen het met z’n allen. Dit lintje is dus voor alle Moedige Moeders.’’

 

Ook Moedige Moeders Nederland feliciteren haar van harte en hebben bijzonder hoge waardering voor haar landelijke inzet.

 

Blowende pubers

Blowende Pubers, :bron psychologiemagazine.nl

Pubers die blowen hebben op latere leeftijd meer kans op schizofrenie. Zeker wanneer ze voor hun vijftiende beginnen met blowen. In de puberteit verandert er veel in de prefontale cortex. Verbindingen die weinig worden gebruikt, verdwijnen. In ruil daarvoor worden verbindingen die regelmatig actief zijn juist versterkt. Uiteindelijk wordt de prefontale cortex dus sterker en kan iemand na de puberteit beter plannen, organiseren en zijn emoties beter reguleren. Cannabis gebruiken in deze periode kan voor een verstoring van dit proces zorgen. Natuurlijk heeft 1 joint niet dit extreme effect en ook zal (zijn er geen aanwijzingen dat) niet iedere puber die regelmatig blowt een psychose krijgen. Maar dagelijks en zelfs wekelijks blowen is riskant.

Je kunt dus niet precies zeggen wanneer blowen zorgelijk wordt, maar in het algemeen kun je wel zeggen dat hoe jonger je begint en hoe meer en hoe vaker je blowt, hoe groter het risico. Naast de kans op psychosen zijn er namelijk ook aanwijzingen dat jong beginnen met blowen de kans op verslaving op latere leeftijd vergroot.

Het is niet alleen belangrijk om te kijken naar wat blowen met het puberbrein doet, maar ook naar waarom iemand blowt en hoe het met het algemeen functioneren van een jongere staat. Hoe de jongere bijvoorbeeld in zijn of haar vel zit en hoe de schoolprestaties zijn, zijn belangrijke vragen. Als de jongere blowt om gevoelens te verzachten of met stress om te gaan kan het de emotionele ontwikkeling in de weg staan en tot verslaving leiden. Het is dus van belang om niet alleen naar de frequentie van het blowen te kijken, maar ook naar de context waarin dit gebeurt. Maar als een kind 3 tot 4 keer per week blowt, is er wel een behoorlijke kans dat het gebruik tot een gewoonte en vervolgens tot verslaving leidt.

Kortom; blowen is vanwege de ontwikkeling van het puberbrein altijd riskant. Met name voor jonge pubers. Daarnaast bepalen individuele ontwikkeling en gewoontevorming hoe zorgelijk het gebruik is.

Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Door: Men’s Health

Hoe lang blijven drugs in je lichaam? De duidelijk merkbare effecten van drugs (wanneer ze beginnen en eindigen na het innemen ervan) ken je misschien wel. Maar wist jij dat drugs na het gebruik ervan nog lange tijd in je lichaam blijven?

Hoe lang blijven drugs in je lichaam?

Business Insider heeft recentelijk een lijstje vrijgegeven met hoe lang drugs in je lichaam blijven en er staat behoorlijk interessante informatie in. Wist je bijvoorbeeld dat heel veel drugs voor 90 (!) dagen in je haarvezels blijven zitten na inname? Dat is best wel eng als je er over nadenkt. De resten van LSD blijven *maar* voor 3 dagen vindbaar in je haar, voor een één of andere onverklaarbare reden.

In het artikel kan je in detail zien hoe lang sommige substanties in je bloed, urine en in je haarvezels blijven. Wij hebben er even een samenvatting van gemaakt voor je zodat je antwoord hebt op de vraag: ‘Hoe lang blijven drugs in je lichaam?’. Dus hier een lijstje met hoe lang alcohol, wiet, cocaïne, MDMA en andere drugs vindbaar blijven in je bloed en urine.

Lees hier het hele artikel…

Toleratie

Wat is tolerantie nou eigenlijk en waarom is het misschien het belangrijkste fenomeen dat je in je herstel goed moet begrijpen.

Tolerantie is het vermogen een chemische stof te kunnen verdragen en daarmee samenhangend het verschijnsel dat iemand steeds grotere hoeveelheden van een stof nodig heeft om hetzelfde gewenste resultaat te bereiken. De weerstand tegen het effect van een stof is cruciaal bij medicijngebruik en drug-verslavingen.

Bij een verslaving treedt tolerantie op als een persoon minder voelt of niet het gewenste resultaat bereikt bij dezelfde hoeveelheid van een verslavend middel als voorheen, en dus steeds meer moet gebruiken om dezelfde kick te krijgen. Dit komt doordat de hersenen bij een verslaving al compensatiegedrag gaan vertonen, voordat het middel genomen is (1 is teveel >> nog meer compensatie >> 1000 niet genoeg). Een drugsgebruiker neemt zijn dosis vaak in dezelfde omgeving, en doordat de hersenen deze omgeving herkennen, aan bijvoorbeeld de geur of gewoon door deze te zien, verwachten ze de dosis al en gaan antistoffen produceren. De hersenen zijn als het ware geconditioneerd op deze omgeving. Deze antistoffen compenseren de werking van de gebruikelijke dosis, en hierdoor heeft de verslaafde meer nodig. Tegelijkertijd voelt de persoon zich op zo’n moment opeens minder prettig zonder dat hij/zij daar een verklaring voor heeft. People, places, things and time of day!!!

Overdosis door tolerantie

Als een notoire gebruiker zijn vaste dosis op een andere plek dan normaal neemt, bestaat de kans dat hij/zij overlijdt aan een ovverdosis. Dit komt doordat het lichaam op de normale plek geconditioneerd is en compensatoire mechanismen opstart die een werking hebben die haaks staat op de werking van de drugs wanneer het de normale ‘gebruiksplek’ herkent, volgens het systeem van tolerantie zoals hierboven omschreven. Zo zal de adem verdiepen van de heroïne gebruiker tijdens het betreden van zijn gebruiksruimte en zal de temperatuur van de alcoholist enigszins stijgen als hij ‘zijn bar’ binnenkomt. Wanneer het lichaam deze reacties niet heeft omdat het gebruik van het middel op een abnormale plek gebeurt, dan komt de dosis die voorheen normaal was om een kick te krijgen, veel harder aan en kan de gebruiker aan een overdosis komen te overlijden.

Tolerantie risico na abstinentie

De tolerantie voor een bepaalde stof neemt af door te stoppen met het gebruik ervan. Maar de ‘honger’ in het genotcentrum (en daarmee dus de maximaal gevoelde ‘trek’) blijft vaak jaren gelijk. Die trek in een bepaalde hoeveelheid stof kon zich ook zo ontwikkelen omdat er toen nog een hogere tolerantie was. Als dus na een abstinentie (waardoor de tolerantie verminderde) na verloop van tijd het gebruik van het middel weer wordt opgestart op basis van de trek die iemand voelt, dan loopt iemand daardoor een behoorlijk risico om zichzelf een overdosis te geven. Bijvoorbeeld na een periode van detentie is dood door overdosis veelvoorkomend en niet verklaarbaar door suïcidale gedachten. Een aantal mensen overlijdt door een alcoholvergiftiging, een paar maanden of een jaar na detoxificatie, wederom niet verklaarbaar door depressieve gevoelens maar zeer waarschijnlijk omdat zij een hoeveelheid drank innamen die gebaseerd was op de trek en niet op het effect.