“Bordeline Times” boek recensie

BoekbesBorderline Timeschrijving BORDERLINE TIMES.

Subtitel: Het einde van de normaliteit.

Dirk de Wachter

 

 

 

 

 

Door de Antwerpse psychiater Dirk de Wachter, 2012, in oktober 2013, 15e druk. Isbn: 978 90 209 9676 0. Uitgever LannooCampus.

De samenleving raakt verhit. Steeds meer mensen vallen uit de boot. Politici en economen moeten daar consequenties uit trekken, door niet op dezelfde weg door te gaan. Belgie, met 10 mln inwoners, telt 95.000 arbeidsonbekwamen; in Nederland [17mln inw] is het aantal WAO-WIA-ers 406.000]. 1,1 mln mensen in Belgie nemen psychofarmaca: slaapmiddelen, kalmeringsmiddelen, antidepressiva, en andere. Tweede aspect is ‘’de obsessieve zucht naar geluk’’, waardoor men zichzelf vast-zet.

De Wachter vergelijkt de ziekte Borderline met de huidige maatschappij en stelt de vraag, nodigt de lezers uit ‘’wat nodig is om terug naar meer normaal te geraken?’’ Borderline, de huidige modeziekte: een diepgaand patroon van instabiliteit in intermenselijke relatie, zelfbeeld en affecten en van duidelijke impulsiviteit, beginnend in de vroege volwassenheid en tot uiting komend in diverse situaties. Volgens De Wachter van toepassing als 5 of meer van de 9 elementen van Borderline van toepassing zijn: 1.Krampachtig proberen te voorkomen, om feitelijk of vermeend in de steek te worden gelaten; niet vallend onder punt 5. 2.Patroon van instabiele en intense intermenselijke relaties, gekenmerkt door wisselingen tussen overmatig idealiseren en kleineren; 3.Identiteitsstoornis: duidelijk en aanhoudend instabiel zelfbeeld of zelfgevoel; 4.Impulsiviteit op tenminste twee gebieden, die in potentie betrokkene zelf kunnen schaden [bijvoorbeeld geld verkwisten, seks, misbruik van middelen [verslaving alcohol, drugs], roekeloos autorijden [hufterig gedrag, bumperkleven, te hard rijden, geen licht op fiets], vreetbuien; niet vallend onder punt 5; 5.Recidiverende suïcidale gedragingen of dreigingen of automutilatie;6. Affectlabiliteit agv duidelijke reactiviteit van de stemming (bijvoorbeeld periodes van intense somberheid, prikkelbaarheid of angst, meestal enkele uren durend en zelden langer dan een paar dagen; 7.Chronisch gevoel van leegte; 8.Inadequate, intense woede of moeite om kwaadheid te beheersen (bijvoorbeeld frequente driftbuien, aanhoudende woede of herhaalde vechtpartijen); 9.Voorbijgaande , aan stress gebonden paranoïde ideeen of ernstige dissociatieve verschijnselen.

De Wachter citeert veelvuldig de Franse auteur Michel Houellebecq, die in al zijn boeken cynische toekomstbeelden schetst. Tevens is de filosoof Levinas een bron als het gaat om de elementen: hechting, engagement, solidariteit, gemeenschapszin.

Hechting, met name het ontbreken ervan, is de focus van De Wachters boodschap. Grootschalige heroriëntatie in het domein van de zingeving(pg 159) is hard nodig, alsmede in identiteit, op het gebied van financien, in werk, in de toegang tot onderwijs, in fysieke conditie, in ethiek. Dit zijn de velden of noem het de pijlers die de basis vormen voor een werkende normalisatie.

Het boek is zeer lezenswaardig voor een ieder, die begaan is met de huidige gang van zaken, en die streeft naar de omslag in meer normaliteit. Dit boek toont tevens dat Nederland veel kan leren van Belgie, waar de problematiek niet veel anders is, en de taal hetzelfde, mits men daartoe bereid is. [In NL soms slechter, waar psychiaters de neiging hebben clienten vol te stoppen met medicatie, in plaats van domweg te luisteren, zoals in Belgie]. Het boek zet aan de boeken van Houellebecq te lezen, dan wel te herlezen.

Alfred Lagerweij