Bezuinigingen leiden tot verspilling in de verslavingszorg

Effectieve behandelingen drugverslaafden worden bedreigd door bezuinigingen. De overheid en zorgverzekeraars zijn in een bestuurlijk akkoord overeengekomen dat bezuinigingen in de GGZ gerealiseerd kunnen worden door het zoveel mogelijk vervangen van klinische opnamen door een intensieve ambulante behandeling. Voor de geestelijke gezondheidszorg in het algemeen is dit te begrijpen. Voor langdurig verslaafden, die meer dan 10 jaar hard drugs gebruiken, is dit een zorgwekkende ontwikkeling. Een langere klinische behandeling is de enige mogelijkheid om van hun verslaving af te komen en maatschappelijk te herstellen. Een inkorting van de opname tot drie maanden is volstrekt onvoldoende en weggegooid geld. Een langer durende opname is wel degelijk effectief en levert een kostenbesparing op die groter is dan de kosten voor de opname. Zonder afhankelijkheid van drugs, dealers of hulpverleners zullen maatschappelijk herstelde verslaafden namelijk besparingen opleveren met betrekking tot uitkeringen, allerlei vormen van zorg, overlast en criminaliteit. Dit maakt de kosten geïnvesteerd in de behandeling meer dan goed.

— meer —