Bemoeizorg: het vangnet voor mensen die geen hulp vragen

Bemoeizorg: het vangnet voor mensen die geen hulp vragen

Het zijn vaak opvallende verschijningen en iedereen die wel eens ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat door een stad wandelt, kent ze: de schuchtere, verwaarloosde mannen en vrouwen die vanuit een donker portiekje iets onverstaanbaars naar je mompelen.

Gevoelsmatig is het je vrijwel direct duidelijk dat deze mensen de controle over hun leven, in meer of mindere mate, kwijt zijn. Maar wie ben jij om voor hen te bepalen of ze hulp nodig hebben?

Wie zijn deze mensen en waar hebben zij behoefte aan? Het is een lastige vraag waar we allemaal wel eens mee worstelen: moet ik actie ondernemen?

Je maakt je zorgen

Ook mensen in je directe omgeving kunnen zorgwekkend gedrag vertonen. Of het nou je buurman is die elke avond op blote voeten door de straat schuifelt, je dochter waar je steeds minder contact mee krijgt en depressieve signalen afgeeft, of je leerling die naast figuurlijk afwezig, nu ook steeds vaker letterlijk afwezig is.

Het blijft enorm ingewikkeld om in te schatten of mensen in een moeilijke situatie baat hebben bij professionele hulp, of vooral bij rust. Gelukkig zijn er in Nederland professionele hulpinstellingen die je kunnen helpen met deze vragen.

Lees hier het volledige bericht…