Beleidsplan

Het beleidsplan van de stichting Moedige Moeders Nederland omvat de onderstaande punten:

  • MMNL kenbaar maken en meer landelijke bekendheid van MM
  • Zoveel mogelijk netwerken nationaal en internationaal
  • Deelnemen aan verschillende tv programma’s en de kranten verhalen
  • Kennis maken met alle plaatselijke MM’s
  • MMNL steunt de contacten tussen MM’s om van elkaar te leren
  • Het bestuur steunt de wensen van MM’s
  • De relatie met de politiek zou meer aandacht dienen te hebben
  • Successen van plaatselijke MM’s zijn van belang, dit verdient de aandacht
  • Actief blijven in fondswerving