ANBI gegevens

ANBI140Vanaf 1 januari 2014 zijn wij verplicht de onderstaande ANBI gegevens te verstrekken op de site.

  • De naam
  • Het RSIN of fiscaal nummer
  • Contactpersoon
  • De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuursleden
  • Het beleidsplan
  • Het bestedingsbeleid
  • Jaarverslag Stichting Moedige Moeders Nederland
  • Een financiele verantwoording

Alle ANBI gegevens van de MMNL