Voorkeurscontracten Zilveren Kruis met beste verslavingszorg

drugsspuit

Verslavingszorgaanbieders Victas, Jellinek en Tactus hebben een voorkeurscontract gekregen voor twee jaar van zorgverzekeraar Zilveren Kruis. De aanbieders hebben de wachttijden en het percentage terugval fors teruggebracht.

Foto: iStock

Met de nieuwe meerjarencontracten geeft Zilveren Kruis invulling aan de zorginkoop ‘nieuwe stijl’. ‘We hebben in de ggz twee typen meerjarencontracten’, vertelt Carmen Verdoold. De manager inkoopstrategie van Zilveren Kruis is verantwoordelijk voor de inkoop in de ggz. ‘In het nieuwste type inkoopcontract zijn Victas, Jellinek en Tactus op basis van hun behaalde resultaten en hun voorstellen voor verbetering uitgekozen uit alle aanbieders. Zij hebben een soort offerte gedaan met daarin behaalde resultaten over betere en efficiëntere zorg. Bovendien staan er KPI’s in over hoe ze nog doelmatiger, klantgerichter en betere zorg willen leveren. Omdat zij de beste offertes hebben, krijgen ze nu een contract tot en met 2017.’

2014 tot 2018

Het andere type meerjarencontract in de ggz sloot Zilveren Kruis al in 2014 met tien grote ggz-instellingen. Dat betreft afspraken voor vier jaar tot 2018. ‘In die contracten zijn afspraken gemaakt over nieuwe zorgvormen, beddenafbouw en meer ambulante zorg’, zegt Verdoold. ‘Die overeenkomsten lopen langer omdat de focus ligt op een gefaseerde en zorgvuldige overgang van intramurale zorg naar extramurale zorg.’

Wachttijden

In de drie nieuwe contracten met Victas, Jellinek en Tactus staan afspraken over het aantal verzekerden dat de behandeling volledig afmaakt. ‘De instellingen laten zien dat ze het percentage vergroten van verzekerden dat na behandeling van zijn verslaving af is of is begeleid naar een gereguleerd gebruik. En we maken ook afspraken over de wachttijden, die ze ook al aantoonbaar verkort hebben. In 2016 en 2017 kunnen deze aanbieders in ruil hiervoor meer Zilveren Kruis-verzekerden behandelen dan tot nu toe. Dit geldt voor verslavingszorg zonder verblijf, waarbij de patiënt gedurende de behandeling thuis blijft wonen.’

Stip op de horizon

De nieuwe overeenkomsten zijn geïnspireerd op de langetermijnafspraken die Zilveren Kruis maakt in de ziekenhuiszorg. ‘Het is de bedoeling dat we gaandeweg deze vorm van inkopen in alle subsectoren van de zorg introduceren.’ Op de vraag wat er gebeurt als de afspraken niet nagekomen worden, antwoordt Verdoold: ‘We gaan er van uit dat de stip op de horizon die we aan het begin plaatsen gehaald wordt. De doelstellingen worden niet meer bijgesteld. Wat we vooral willen, is dat de aanbieder zélf aangeeft welke doelen hij gaat halen, in plaats van dat wij dat als verzekeraar gaan voorschrijven. In dit model staat de dialoog tussen ons en de zorgverlener voorop. Samen maken we de transitie door en hervormen we de zorg. Het allerbelangrijkste aspect in de ggz hierbij is het inzichtelijk maken van de resultaten. Dat is natuurlijk lastig in deze sector, maar we maken met deze overeenkomsten nu grote stappen en je ziet dat deze partijen al heel veel resultaten transparant hebben gemaakt.’